Online databank rechtspraak (meestal niet elders gepubliceerd)

Elementaire Rechtspraak vzw

OVER ONS

De VZW Elementaire Rechtspraak wordt/werd sinds 2011 bezield door o.m. Em. Kamervoorzitter Raad van State Prof. Eric Brewaeys (VUB), Em. Prof. Dr. Rogier De Corte (UGent en UAntwerpen), Filip Van Volsem (Raadsheer Cassatie), Alexander Forrier (Vrederechter Gent), Veerle Allaerts (KUleuven, U Hasselt en Advocaat), Mr. Johan Billiet (Brussel, Voorzitter Association for International Arbitration), Charlot De Decker (Rechter)...en gesteund door tal van Magistraten (een volledige lijst van de initiatiefnemers, leden van de VZW, leest u onder het tabblad Leden).

De VZW wil via een wetenschappelijk verantwoorde op de praktijk afgestemde selectie, recente rechtspraak selecteren en beter toegankelijk maken (Tijdschriften, databank en boeken) voor alle actoren van Justitie en dus onrechtstreeks voor de rechtsonderhorigen.

Finaal is de idee te helpen bij een betere en duidelijkere rechtspraak in Vlaanderen.

Een geheel eigen (en uniek voor Vlaanderen) inzamelsysteem, via o.m. lectuur ter griffie, waarborgt een onafhankelijke en foutloze verzameling van de rechtspraak.

De VZW geeft uit 13 thematische rechtspraaktijdschriften (trefwoorden en résume) annex online databank (trefwoorden, résume en full tekst van de uitspraak):
Cassatie, Gwh, EHRM & HvJ
Ondernemingsrecht
Verkeersrecht
Huurrecht
Personen- en Familierecht e.a (vb. Erfrecht)
Burgerlijke Procedure
Sociaal Recht
Strafrecht
Strafvordering
Rechtspraak voor het Notariaat
Hof van Beroep Gent - Strafrecht
Onroerend-goed recht en
Cassatie e.a. 2 (vanaf nr.101 - 30 april 2021.

Tenslotte is er nog Elementaire Rechtspraak Wekelijks, een wekelijkse case alert

Andere initiatieven om het doel te bereiken zijn o.m. de boekenreeksen ‘Elementaire Rechtspraak’ en [sic].

Alle medewerkers van de vzw en de andere betrokkenen werken hieraan volledig belangeloos.

Namens de VZW,
Alain M. Mys, haar Voorzitter

Inloggen

Paswoord vergeten